Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De cliënt leert, de coach ondersteunt dit leerproces. Binnen een coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de cliënt.

Kortom, coaching is persoonlijke ondersteuning om zo doelen te bereiken of optimaal te willen functioneren en zo succesvol en gelukkig in het leven te staan.

Ik richt me met name op Life-Coaching. Deze begeleidingsvorm richt zich met name op de 3 wezenlijke levensvragen:

“Wie ben ik?”, “Wat kan ik?’en “Wat wil ik?”. Het is een coachingsvorm waarbij het hele leven onder de loep wordt genomen met als doel het verhogen van levensgeluk op alle levensgebieden.

Life-Coaching is zeer geschikt als behandelmethode voor mensen die:

  •  Behoefte hebben aan reflectie en willen stilstaan bij zichzelf en hun ontwikkeling
  • Van baan willen of moeten veranderen
  • Behoefte hebben aan een duidelijke visie in hun leven
  • Zich meer bewust willen worden van de rollen die ze in hun (werkend) leven spelen en de innerlijke processen die  daarmee verbonden zijn
  • Hun dromen willen najagen
  • Willen weten met welke competenties ze gezegend zijn
  • Het beste in zichzelf naar boven willen halen

Ieder coachingstraject is weer anders. Het is altijd afgestemd op uw vraag en uw persoonlijke behoeftes.

Op basis van het eerste gesprek overleggen we samen wat de vervolgstappen zullen zijn. Ook tussen de gesprekken door gaat u zelf aan de slag met uw nieuw verworven inzichten middels praktische oefeningen.

Het coachingstraject is een persoonlijk traject en kent daardoor geen standaardprogramma. In het algemeen bestaat een traject uit drie tot zes gesprekken.