True happiness & wisdom come from within
They rest in the depths of our soul
Securely and peacefully until they are found when the time is at hand to fulfill their destination and conquer all earthly fears
(Bianca Hertog-Vromen)

CouncelingCounseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald betekent het “raadgeven”. Het is gericht op het bieden van diverse therapievormen om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het gaat erom dat u doelen leert formuleren en gedrag gaat aanleren om deze doelen te bereiken.

Het doel van counseling is onder andere het helpen van mensen bij het oplossen en hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen, het benutten van ongebruikte mogelijkheden en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Zo bied ik bijvoorbeeld counseling als behandelmethode aan voor mensen die problemen hebben met een (lichte) psychosociale achtergrond. Te denken valt aan aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn of aan het niet optimaal kunnen functioneren. Ook is counseling een goede behandelmethode voor mensen die (meer) inzicht willen verkrijgen in belangrijke (levens-)vragen. Te denken valt aan vragen over het nut van het eigen bestaan, waarnaar toe te willen in het leven of aan onzekerheid of men op de goede weg is.

Er lijken in eerste instantie veel raakvlakken te zijn met psychotherapie. Zo worden verschillende inzichten uit de psychotherapie toegepast met als doel problemen op te lossen of te verlichten en om vragen te beantwoorden.

Toch is counseling geen psychotherapie. Het houdt zich namelijk niet bezig met psychiatrische stoornissen of zware psychosociale problematiek. Het richt zich primair op het “hier en nu”. Het accent ligt meer op de “innerlijke reflectie” en “innerlijke groei”. Denk hierbij aan het beter leren kennen van jezelf, aan het leren omgaan met de eigen (negatieve) emoties en aan het leren omgaan met persoonlijke problemen en vragen. Counseling richt zich dus met name op problemen en vragen met een psychosociale achtergrond, waarbij er geen sprake is van een psychiatrische stoornis. Dit lijkt wellicht een klein werkgebied. Toch vallen verreweg de meeste problemen en vragen binnen dit veld.

Aangezien onze psychologische problemen zich vaak openbaren op meerdere niveau’s maak ik gebruik van een multi-dimensionele aanpak omdat deze het meest effectief is gebleken om een verandering tot stand te brengen.

Ik werk vanuit een holistisch (levens)visie. Dit houdt in dat ik ervan uit ga dat alles met elkaar in verbinding staat. Ik kijk niet alleen naar de klacht, maar vooral naar de oorsprong ervan want daar zit de ware disbalans verborgen. Om dit te bereiken combineer ik al mijn kennis en ervaring om u, op alle vlakken, zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Te allen tijde bent u zelf de enige persoon die kan bepalen en invoelen welke hulp en/of werkwijze voor u het beste is.